Kjell Åge Nåmdal
Utdannet autorisert fysioterapeut fra Staatlich annerkante Lehranstalt i Berlin fra 1983.  Over 30 års erfaring innenfor et bredt spekter av fysioterapi. Både generell fysioterapi og innenfor toppidrett og ergonomi. Har hatt deltid og fulltidsstilling i forskjellige bedriftshelsetjenester.
Med bakgrunnskunnskap i anatomi, fysiologi, bevegelses- og sykdomslære har jeg et bredt grunnlag for å kunne hjelpe. Ved langvarige eller akutte smerter og plager kan tilrettelagt behandling og råd om bruk av kroppen være nyttig. Aktiv tilnærming i form av enkle treningsprinsipper er fordelaktig for å forebygge dine plager i fremtiden. All behandling foregår 1:1 og det er høyyt fokus på at man sammen finner tiltak for å bedre dine plager. 
Jeg kan også ta oppdrag i forhold til tillrettelegging av arbeidsplasser, undervisning i ergonomi og medvirke til å få i gang treningsgrupper på arbeidsplassen.